1 2 3

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG (1 Ngày)

HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
760.000 VND

TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
790.000 VND

HÀ NỘI – HOA LƯ – TAM CỐC (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
750.000 VND

HÀ NỘI – YÊN TỬ (1 Ngày)

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
720.000 VND

THAM QUAN HÀ NỘI – 1 NGÀY

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
650,000 VND