1 2 3

ĐÀI LOAN 4N3Đ: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

ĐÀI LOAN 4N3Đ: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC

Khởi hành: T.8,9,10,11,12/2017
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
9.990.000 VND

5N5D – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHĨA – A LÝ SƠN

Khởi hành: T.10, 11, 12/2017
Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
chỉ từ 10,990,000 VND

5N4D: ĐÀI BẮC – CAO HÙNG – NAM ĐẦU

Khởi hành: T.10, 11, 12/2017
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
chỉ từ 11.990.000 VND

ĐÀI LOAN THĂM THÂN – FREE & EASY 14 NGÀY

Khởi hành: Theo Yêu cầu
Thời gian: 14 Ngày Free & Easy
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
9.990.000 VND