1 2 3

TOUR HOA KỲ 6N5Đ: THIÊN ĐƯỜNG HAWAII – GIÁ CỰC SỐC CHỈ 53.990.000 VND

TOUR HOA KỲ 6N5Đ: THIÊN ĐƯỜNG HAWAII – GIÁ CỰC SỐC CHỈ 53.990.000 VND

Khởi hành: 29/11  – 23/12/2017 –  17/02/2018   
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
53.900.000 VND

DU LỊCH MỸ 2017: BỜ ĐÔNG HOA KỲ 8N7Đ

Khởi hành: 15/11 & 15/12/2017
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
49.900.000 VND

DU LỊCH MỸ 2017: BỜ ĐÔNG HOA KỲ 9N8Đ

Khởi hành: 15/10/2017
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
59.900.000 VND

DU LỊCH MỸ 2017: BỜ TÂY HOA KỲ 8N7Đ

Khởi hành: 30/10/2017
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
39.900.000 VND