1 2 3

NHẬT BẢN 6N5Đ: TOKYO – YAMANASHI – FUJI – KYOTO – ASAKA – KOBE

NHẬT BẢN 6N5Đ: TOKYO – YAMANASHI – FUJI – KYOTO – ASAKA – KOBE

Khởi hành: 12/10 & 05/11/2017
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
31.800.000 VND

NHẬT BẢN 5N4Đ: HCM – NARITA – HAKONE – YAMANASHI – TOKYO

Khởi hành: 29/10/2017
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
25.800.000 VND

RỰC RỠ SẮC THU NHẬT BẢN 2017: TOKYO – FUJI – KAWAKUCHIKO

Khởi hành: T. 09, 10, 11/2017
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
24.888.000 VND

MÙA THU NHẬT BẢN 4N3NĐ: TOKYO – FUJI – NARITA

Khởi hành: T.10, 11, 12/2017
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
23.900.000 VND

NHẬT BẢN 4N3D: TOKYO – HAKONE – FUJI – NARITA

Khởi hành: Tháng 8, 9/2017
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
24.900.000 VND