1 2 3

TQ 6N5D: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TQ 6N5D: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Khởi hành: T.10, 11, 12/2017
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
14.990.000 VND

TQ 7N7D: BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

Khởi hành: Năm 2017
Thời gian: 7 Ngày 7 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
14.990.000 VND

TQ 5N5D: BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Khởi hành: 10 & 28/10/2017
Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
9.990.000 VND

TQ 5N4Đ: ĐÔ GIANG YỂN – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU

Khởi hành: 22/09/2017
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Máy bay
19.990.000 VND