1 2 3

ĐÔNG BẮC 4N3D: HỒ BA BỂ – BẢN GIỐC – PÁC PÓ

ĐÔNG BẮC 4N3D: HỒ BA BỂ – BẢN GIỐC – PÁC PÓ

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM/ HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
3.680.000 VND

ĐÔNG BẮC 3N2D: Hồ Ba Bể – Bản Giốc – Lạng Sơn

Khởi hành: Thứ 6 Hàng tuần từ HN
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM/ HN
Phương tiện: Máy bay + Xe du lịch
Giá chỉ từ 2.450.000 VND

ĐÔNG BẮC 5N4D: Hà Giang – Bản Giốc – Pác Pó – Ba Bể

Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM/ HN
Phương tiện: Máy bay + Xe du lịch
5.360.000 VND

ĐÔNG BẮC 4N3D: Hà Giang – Hoàng Su Phì – Xín Mần

Khởi hành: Theo yêu cầu
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Nơi khởi hành: TP.HCM/ HN
Phương tiện: Máy bay + Xe du lịch
Giá từ 3.960.000 VND

ĐÔNG BẮC 3N2Đ: Hà Giang – Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Khởi hành: Thứ 6 Hàng tuần
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
chỉ từ 2.450.000 VND

ĐÔNG BẮC 2N1D: HỒ BA BỂ – ĐỘNG HUA MẠ – THÁC TÁT MẠ

Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần từ HN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Nơi khởi hành: HÀ NỘI
Phương tiện: Xe du lịch
1.690.000 VND