1 2 3

ĂN TỐI DU THUYỀN – TÀU BẾN NGHÉ

ĂN TỐI DU THUYỀN – TÀU BẾN NGHÉ

Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 giờ
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Du thuyền
450.000 VND

ĂN TỐI DU THUYỀN – SAIGON CRUISE

Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 giờ
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Du thuyền
450.000 VND

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 1/2 Ngày
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Xe du lịch
460,000 VND/1 khách

CẦN GIỜ – RỪNG SÁC

Khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 1 Ngày
Nơi khởi hành: TP.HCM
Phương tiện: Xe du lịch
850,000 VND